Navrhujeme a vytváříme kvalitní loga.


Logo je pro nás základem úspěšného marketingu a komunikace. Je to základní kámen, na kterém se každému vyplatí dál stavět. Zabýváme se jak návrhem nového loga, tak renovací loga (redesign). A naslednou tvorbou firemní corporate-identity.


Níže uvedená galerie logotypů obsahuje námi úspěšně vytvořená loga.
Loga navrhujeme již 25 let a máme s jejich návrhem i výrobou tedy dlouholetté zkušenosti.

Navrhovat logo nás baví!  Kontaktujte nás...


Cena

Cena loga vychází z rozmezí odpovídajícímu hodinové sazbě a pracnosti návrhu. Jedná se o práci na zakázku a všechny podmínky jsou smluvní. Zakázkové službě odpovídají jak ceny tak termíny dodání. Cena vychází z požadavků klienta a účelu konečného užití loga a pohybuje se od 15.000 Kč výše. Na základě společného jednání Vám rádi připravíme konkrétní nabídku.


Realizace

Klientovi je předložen ve sjednaný termín jeden či více návrhů k výběru (v rozsahu a plnění dle předchozí dohody). Návrhy jsou vytvořeny na základě písemných požadavků a zadání klienta, a odsouhlasených podmínek kalkulace, s určenou výši skycovného, a odsouhlasených platebních podmínek. V případě potřeby jsou návrhy po dohodě upraveny. Po odsouhlasení finálního návrhu, je logo dokončeno, a v požadovaných datových formátech.

Logo